અમારી સ્કૂલમાં જ્યારે પણ પ્રાર્થનામંદિરમાં નરસિંહ મહેતાનું આ પ્રભાતિયું ગવાતું ત્યારે મન પ્રસન્ન થઈ જતું. મિત્ર ભૂમિકે એમાં પોતાનો રંગ ઉમેર્યો છે. ભગવાન પણ જ્યારે ઘરવાસમાં છે ત્યારે વિડીયોમાં ભક્તોના મનોભાવ સરસ કેપ્ચર થયા છે. રામસભામાં અમે રમવાનો ગ્યા’તા... વિડીયો લિંક પહેલી કમેન્ટમાં છે. Bhumik Shah

bhumikshahlive, bhumikshah, RjDhvanit, dhvanit, janmashtami, janmashtami2020, narsinhmehta, ramsabhama, folk, folkmusic, folksong, prabhatpheri, Gujarat, gujarati, RadioMirchi, MirchiGujarati, ahmedabad, palanpur, vadodara, baroda, surat, rajkot

RJ Dhvanit,  bhumikshahlive, bhumikshah, RjDhvanit, dhvanit, janmashtami, janmashtami2020, narsinhmehta, ramsabhama, folk, folkmusic, folksong, prabhatpheri, Gujarat, gujarati, RadioMirchi, MirchiGujarati, ahmedabad, palanpur, vadodara, baroda, surat, rajkot

અમારી સ્કૂલમાં જ્યારે પણ પ્રાર્થનામંદિરમાં નરસિંહ મહેતાનું આ પ્રભાતિયું ગવાતું ત્યારે મન પ્રસન્ન થઈ જતું.

મિત્ર ભૂમિકે એમાં પોતાનો રંગ ઉમેર્યો છે. ભગવાન પણ જ્યારે ઘરવાસમાં છે ત્યારે વિડીયોમાં ભક્તોના મનોભાવ સરસ કેપ્ચર થયા છે. રામસભામાં અમે રમવાનો ગ્યા’તા... વિડીયો લિંક પહેલી કમેન્ટમાં છે.

Bhumik Shah #bhumikshahlive #bhumikshah #RjDhvanit #dhvanit #janmashtami #janmashtami2020 #narsinhmehta #ramsabhama #folk #folkmusic #folksong #prabhatpheri #Gujarat #gujarati #RadioMirchi #MirchiGujarati #ahmedabad #palanpur #vadodara #baroda #surat #rajkot

અમારી સ્કૂલમાં જ્યારે પણ પ્રાર્થનામંદિરમાં નરસિંહ મહેતાનું આ પ્રભાતિયું ગવાતું ત્યારે મન પ્રસન્ન થઈ જતું. મિત્ર ભૂમિકે એમાં પોતાનો રંગ ઉમેર્યો છે. ભગવાન પણ જ્યારે ઘરવાસમાં છે ત્યારે વિડીયોમાં ભક્તોના મનોભાવ સરસ કેપ્ચર થયા છે. રામસભામાં અમે રમવાનો ગ્યા’તા... વિડીયો લિંક પહેલી કમેન્ટમાં છે. Bhumik Shah #bhumikshahlive #bhumikshah #RjDhvanit #dhvanit #janmashtami #janmashtami2020 #narsinhmehta #ramsabhama #folk #folkmusic #folksong #prabhatpheri #Gujarat #gujarati #RadioMirchi #MirchiGujarati #ahmedabad #palanpur #vadodara #baroda #surat #rajkot

Let's Connect

sm2p0