આમ તો તમે આ ગીત અનેક વાર સાંભળ્યું છે પણ, ક્યારેય આ ગીતમાં ફિરકીના 'ઘરરર ઘરરર' અવાજ વિષે ધ્યાન સાંભળ્યું છે? ધૂન ઓફ ધ ડે - ઉત્તરાયણ સ્પેશ્યલ

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0