આ આપણી સ્ક્રિપ્ટ .. હસ્તપ્રત.. મજાલ છે કોઈને એક અક્ષર પણ ઉકલે! 😝

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

આ આપણી સ્ક્રિપ્ટ .. હસ્તપ્રત.. મજાલ છે કોઈને એક અક્ષર પણ ઉકલે! 😝

આ આપણી સ્ક્રિપ્ટ .. હસ્તપ્રત.. મજાલ છે કોઈને એક અક્ષર પણ ઉકલે! 😝

Let's Connect

sm2p0