આવ્યા ત્યારે તેમને એમ હતું કે,’ચાલો, ભારતની બ્રેકફાસ્ટ હેબિટ બદલી નાખીએ!’ હવે જુઓ, કોણ બદલાયું?!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

આવ્યા ત્યારે તેમને એમ હતું કે,’ચાલો, ભારતની બ્રેકફાસ્ટ હેબિટ બદલી નાખીએ!’ હવે જુઓ, કોણ બદલાયું?!

આવ્યા ત્યારે તેમને એમ હતું કે,’ચાલો, ભારતની બ્રેકફાસ્ટ હેબિટ બદલી નાખીએ!’ હવે જુઓ, કોણ બદલાયું?!

Let's Connect

sm2p0