પ્રેમમાં એ મગરૂરી થઈ જાય છે, દુનિયા આખી બિનજરૂરી થઈ જાય છે.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

પ્રેમમાં એ મગરૂરી થઈ જાય છે,
દુનિયા આખી બિનજરૂરી થઈ જાય છે.

પ્રેમમાં એ મગરૂરી થઈ જાય છે, દુનિયા આખી બિનજરૂરી થઈ જાય છે.

Let's Connect

sm2p0