જે પોતે જ શક્તિ સ્વરૂપા છે, એનું સશક્તિકરણ કરનારા આપણે કોણ? અે 'પુરુષ સમોવડી' નથી, એ સ્વતંત્ર છે.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0