"યાર, બહુ 'પૈસા પૈસા' કરવામાં મજા નથી... જાત માટે સમય ફાળવવો જોઈએ."

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0