આજે તો ઠમકા મારી મારીને ઘણાનાં બાવડા સલમાન ખાન જેવા થઇ ગયા હશે!!!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0