:: હવે તો નવરાત્રી અને ઉત્તરાયણ પણ સરકારી તહેવારો થઇ ગયા :: જુના જમાનામાં પ્રજા તહેવાર ઉજવતી અને સરકાર જોતી; હવે સરકાર તહેવારો ઉજવે છે અને પ્રજા પ્રેક્ષક બને છે...

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0