"અરે હોતું હશે... તમારી પાસે થી કઈ લેવાતા હશે..." :: આવું કેહ્નારા લોકોજ આપણને છેતરી જતા હોય છે ::

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0