એ ગાતા ત્યારે ઈશ્વર ખુદ માથે હાથ ફેરવતો હોય એમ લાગતું.. જગજીત સિંહ નો ઇન્ટરવ્યુ. ચાર વર્ષ પહેલા ની દરેક ક્ષણ અને ઇન્ટરવ્યુ પત્યા પછી એમને પીઠ પર મારેલો ધબ્બો ભૂલી નથી શક્યો.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0