વાઈપર વાળી હેલ્મેટ બનાવો કોઈ. હેલ્મેટ પહેરો તો વરસાદ નડે છે અને ના પહેરો તો પોલીસ નડે છે... પકડે છે... કનડે છે.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0