કાળો ડુંગર! ભારતની ભૌગોલિક સરહદ.. દરિયો.. માતાનો મઢ.. પશ્ચિમ કાંઠે છેલ્લું મંદિર કોટેશ્વર.. નારાયણ સરોવર.. માંડવીનો beach festival.. બિનહરીફની દાબેલી.. ભુજોડી ગામનું અદ્ભુત ‘વંદેમાતરમ’ મેમોરિયલ... અને શોપિંગ was a memorable experience!

Kutchh

RJ Dhvanit,  Kutchh

કાળો ડુંગર! ભારતની ભૌગોલિક સરહદ.. દરિયો.. માતાનો મઢ.. પશ્ચિમ કાંઠે છેલ્લું મંદિર કોટેશ્વર.. નારાયણ સરોવર.. માંડવીનો beach festival.. બિનહરીફની દાબેલી.. ભુજોડી ગામનું અદ્ભુત ‘વંદેમાતરમ’ મેમોરિયલ... અને શોપિંગ #Kutchh was a memorable experience!

કાળો ડુંગર! ભારતની ભૌગોલિક સરહદ.. દરિયો.. માતાનો મઢ.. પશ્ચિમ કાંઠે છેલ્લું મંદિર કોટેશ્વર.. નારાયણ સરોવર.. માંડવીનો beach festival.. બિનહરીફની દાબેલી.. ભુજોડી ગામનું અદ્ભુત ‘વંદેમાતરમ’ મેમોરિયલ... અને શોપિંગ #Kutchh was a memorable experience!

Let's Connect

sm2p0