બોસ: ધ્વનિત, આજે અઝહર રીલીઝ થાય છે.... હું: અચ્છા! એ જેલમાં ક્યારે ગયો હતો?

azhar, AzharJudgementDay

Let's Connect

sm2p0