બ સ ધ વન ત આજ અઝહર ર લ ઝ થ ય છ હ અચ છ એ જ લમ ક ય ર ગય હત

#azhar #AzharJudgementDay

Let's Connect

sm2p0