મારા મતે આ ATMમાં Air Conditioner હોવાજ ના જોઈએ...

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0