જે હિંચકાના ચાહક હોય તે આંગળી ઊંચી કરો! Are you a bigger Hinchka-lover than me? Prove it! 📷 Courtesy: Parth Bittu Patel www.facebook.com/aashinee

rjdhvanit, radiomirchi, MirchiGujarati, 2MinuteWithDhvanit

RJ Dhvanit,  rjdhvanit, radiomirchi, MirchiGujarati, 2MinuteWithDhvanit

જે હિંચકાના ચાહક હોય તે આંગળી ઊંચી કરો!

Are you a bigger Hinchka-lover than me? Prove it!

📷 Courtesy: Parth Bittu Patel
www.facebook.com/aashinee

#rjdhvanit #radiomirchi #MirchiGujarati #2MinuteWithDhvanit

જે હિંચકાના ચાહક હોય તે આંગળી ઊંચી કરો! Are you a bigger Hinchka-lover than me? Prove it! 📷 Courtesy: Parth Bittu Patel www.facebook.com/aashinee #rjdhvanit #radiomirchi #MirchiGujarati #2MinuteWithDhvanit

Let's Connect

sm2p0