અમેરિકા માટે શરમજનક દિવસ... અરે રે યુ.એસ.એ.! Are re re ..

usa

RJ Dhvanit,  usa

અમેરિકા માટે શરમજનક દિવસ...

અરે રે યુ.એસ.એ.!

Are re re #usa ..

અમેરિકા માટે શરમજનક દિવસ... અરે રે યુ.એસ.એ.! Are re re #usa ..

Let's Connect

sm2p0