ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનનાં કોમલબેન ગોવિંદભાઈ કોરોના વાયરસને મ્હાત આપી અમદાવાદની સેવા માટે પોલીસ સ્ટેશન ફરી પહોંચ્યા, ત્યારે ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનનાં સ્ટાફ દ્વારા તેમનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરાવામાં આવ્યું.

AhmedabadPolice, AmdavadFightsCorona

ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનનાં કોમલબેન ગોવિંદભાઈ કોરોના વાયરસને મ્હાત આપી અમદાવાદની સેવા માટે પોલીસ સ્ટેશન ફરી પહોંચ્યા, ત્યારે ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનનાં સ્ટાફ દ્વારા તેમનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરાવામાં આવ્યું. #AhmedabadPolice #AmdavadFightsCorona

Let's Connect

sm2p0