આ દિવસો આપણે ત્યાં પણ દૂર નથી. A pic from Australia 🇦🇺 gives an alarm to us in India. Take care.

corona

RJ Dhvanit,  corona

આ દિવસો આપણે ત્યાં પણ દૂર નથી. A pic from Australia 🇦🇺 gives an alarm to us in India. Take care. #corona

આ દિવસો આપણે ત્યાં પણ દૂર નથી. A pic from Australia 🇦🇺 gives an alarm to us in India. Take care. #corona

Let's Connect

sm2p0