RJ Dhvanit Best RJ in Gujarat Radio Mirchi

કોઈ ની પાસે છે જૂનું vespa! #oldisgold #nostalgia #bajaj #vespa #scooter #traveldiaries #travelgram #traveldiaries2018 #travel @vespa_official @vespaindia

કોઈ ની પાસે છે જૂનું vespa! #oldisgold #nostalgia #bajaj #vespa #scooter #traveldiaries #travelgram #traveldiaries2018 #travel @vespa_official @vespaindia

કોઈ ની પાસે છે જૂનું vespa! #oldisgold #nostalgia #bajaj #vespa #scooter #traveldiaries #travelgram #traveldiaries2018 #travel @vespa_official @vespaindia

Read More

કોઈ ની પાસે છે જૂનું vespa! #oldisgold #nostalgia #bajaj #vespa #scooter #traveldiaries #travelgram #traveldiaries2018 #travel @vespa_official @vespaindia

કોઈ ની પાસે છે જૂનું vespa! #oldisgold #nostalgia #bajaj #vespa #scooter #traveldiaries #travelgram #traveldiaries2018 #travel @vespa_official @vespaindia

કોઈ ની પાસે છે જૂનું vespa! #oldisgold #nostalgia #bajaj #vespa #scooter #traveldiaries #travelgram #traveldiaries2018 #travel @vespa_official @vespaindia

Read More

દિલ્હીના રસ્તા પર એક ગાડીવાળાએ એક scooterવાળા ભાઈને પાડી દીધા... પેલા ભાઈએ ગાડીમાંથી ઉતરીને દાદાગીરી કરતા કહ્યું, "साले! तू मुजको जानता नहीं। मेरा ताऊ यहाँ का DSP है। " Scooter ચાલકએ હાથ જોડીને કહ્યું; "भाईसाब, में यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ।" May the #Power keep in #Grounded