રવિવારે રાત્રે 9 વાગ્યે વીજળી વિશેની અફવાનું ખંડન ગુજરાત રાજયસરકારના ઉર્જામંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ સાથે RJ ધ્વનિતની વાતચીત! Watch here- https://t.co/saP0D5hKOE @saurabhpatelguj

9baje9minute, IndiaFightsCorona, Covid19India, coronavirusindia, FlattenTheCuve

રવિવારે રાત્રે 9 વાગ્યે વીજળી વિશેની અફવાનું ખંડન ગુજરાત રાજયસરકારના ઉર્જામંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ સાથે RJ ધ્વનિતની વાતચીત! Watch here- https://t.co/saP0D5hKOE @saurabhpatelguj #9baje9minute #IndiaFightsCorona #Covid19India #coronavirusindia #FlattenTheCuve

Let's Connect

sm2p0