આજે સાંજે 8 વાગ્યે PM નરેન્દ્ર મોદી દેશને સંબોધિત કરશે. Lockdown-4 વિશે થઈ શકે છે મોટી જાહેરાત.

indiafightscorona, COVID19, Lockdown, quarantine

RJ Dhvanit,  indiafightscorona, COVID19, Lockdown, quarantine

આજે સાંજે 8 વાગ્યે PM નરેન્દ્ર મોદી દેશને સંબોધિત કરશે.

Lockdown-4 વિશે થઈ શકે છે મોટી જાહેરાત.

#indiafightscorona #COVID19 #Lockdown #quarantine

આજે સાંજે 8 વાગ્યે PM નરેન્દ્ર મોદી દેશને સંબોધિત કરશે. Lockdown-4 વિશે થઈ શકે છે મોટી જાહેરાત. #indiafightscorona #COVID19 #Lockdown #quarantine

Let's Connect

sm2p0