6 મહિને મિર્ચી સ્ટુડિયો પર ગયો! મજા પડી! Prank by RJ Mit! @mirchi_rj_mit Thank you @mirchiyashvi

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

6 મહિને મિર્ચી સ્ટુડિયો પર ગયો! મજા પડી! Prank by RJ Mit! @mirchi_rj_mit

Thank you @mirchiyashvi

6 મહિને મિર્ચી સ્ટુડિયો પર ગયો! મજા પડી! Prank by RJ Mit! @mirchi_rj_mit Thank you @mirchiyashvi

Let's Connect

sm2p0