પ્રાર્થના એ પરમશકિતની સાથે અંતિમ મદદનો વાર્તાલાપ છે. આવો આજે ભેગા મળીને પ્રાર્થના કરીએ. રામનવમી એ ધ્વનિત સાથે સાંજે 5.30 વાગ્યે Facebook પર. . .

prayerwithdhvanit, RJDhvanit

RJ Dhvanit,  prayerwithdhvanit, RJDhvanit

પ્રાર્થના એ પરમશકિતની સાથે અંતિમ મદદનો વાર્તાલાપ છે.

આવો આજે ભેગા મળીને પ્રાર્થના કરીએ.

રામનવમી એ ધ્વનિત સાથે સાંજે 5.30 વાગ્યે Facebook પર.
.
.
#prayerwithdhvanit #RJDhvanit

પ્રાર્થના એ પરમશકિતની સાથે અંતિમ મદદનો વાર્તાલાપ છે. આવો આજે ભેગા મળીને પ્રાર્થના કરીએ. રામનવમી એ ધ્વનિત સાથે સાંજે 5.30 વાગ્યે Facebook પર. . . #prayerwithdhvanit #RJDhvanit

Let's Connect

sm2p0