આજથી ધર્મસ્થાનો, મોલ્સ, હોટેલ્સ, રેસ્ટોરન્ટ્સ ખુલશે. 4 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar* for Monday 8th June here: https://t.co/UveewB9Rki *An audio summary of the news printed in today’s newspapers.

stayhome, staysafe, rjdhvanit

Let's Connect

sm2p0