આ વખતે કેસર કેરી ખાવા મળશે કે નહીં? ગુજરાતના ત્રણ શહેરો કર્ફ્યુમુકત. આજે સચિન તેંદુલકરનો બર્થ ડે. 4 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar for Friday 24th April here- https://t.co/iAp4RnJVfk

rjdhvanit, ahmedabad, gujarat, Akhbarna

આ વખતે કેસર કેરી ખાવા મળશે કે નહીં? ગુજરાતના ત્રણ શહેરો કર્ફ્યુમુકત. આજે સચિન તેંદુલકરનો બર્થ ડે. 4 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar for Friday 24th April here- https://t.co/iAp4RnJVfk #rjdhvanit #ahmedabad #gujarat #Akhbarna

Let's Connect

sm2p0