મુંબઈમાં શ્રમિકમિત્રો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા. અમદાવાદમાં કોટવિસ્તારમાં કર્ફ્યુ. શું સોનાનો ભાવ એક તોલાના અડધો લાખ થશે? 4 મિનિટમાં એ બધું જ જે તમારે જાણવું જોઈએ... Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar for 15th April 2020 Watch Here- https://t.co/Lw

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

મુંબઈમાં શ્રમિકમિત્રો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા. અમદાવાદમાં કોટવિસ્તારમાં કર્ફ્યુ. શું સોનાનો ભાવ એક તોલાના અડધો લાખ થશે? 4 મિનિટમાં એ બધું જ જે તમારે જાણવું જોઈએ... Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar for 15th April 2020 Watch Here- https://t.co/Lw

Let's Connect

sm2p0