4 મિનિટમાં એ બધા ન્યુઝ જે તમારે જાણવા જ જોઈએ... Listen to Dhvanit’s Akhbaarnagar for 10th April. જોતજોતામાં લોકડાઉનનો બીજો શુક્રવાર પણ આવી ગયો! Time just flies! Watch here- https://t.co/cbHGJDvpug

stayhome, rjdhvanit, ahmedabad, gujarat, DhvanitNuAkhbaarnagar, Akhbaarnagar

4 મિનિટમાં એ બધા ન્યુઝ જે તમારે જાણવા જ જોઈએ... Listen to Dhvanit’s Akhbaarnagar for 10th April. જોતજોતામાં લોકડાઉનનો બીજો શુક્રવાર પણ આવી ગયો! Time just flies! Watch here- https://t.co/cbHGJDvpug #stayhome #rjdhvanit #ahmedabad #gujarat #DhvanitNuAkhbaarnagar #Akhbaarnagar

Let's Connect

sm2p0