હેલો? હા, અરે અરે, બસ હવે થોડી જ રાહ જોવાની છે! તમને ગમતી વાતો લઈને આવી રહ્યો છું..

2MinutewithDhvanit, comingsoon, rjdhvanit, mirchigujarati, radiomirchi

RJ Dhvanit,  2MinutewithDhvanit, comingsoon, rjdhvanit, mirchigujarati, radiomirchi

હેલો? હા, અરે અરે, બસ હવે થોડી જ રાહ જોવાની છે! તમને ગમતી વાતો લઈને આવી રહ્યો છું..

#2MinutewithDhvanit #comingsoon #rjdhvanit #mirchigujarati #radiomirchi

હેલો? હા, અરે અરે, બસ હવે થોડી જ રાહ જોવાની છે! તમને ગમતી વાતો લઈને આવી રહ્યો છું.. #2MinutewithDhvanit #comingsoon #rjdhvanit #mirchigujarati #radiomirchi

Let's Connect

sm2p0