આગામી રવિવાર તા. 27 Augustના રોજ આ સૌ મહાનુભાવોની પાવન ઉપસ્થિતિમાં 'Morning Mantra' પુસ્તકનું વિમોચન થશે. આપ Facebook Live થકી આખા કાર્યક્રમને નિહાળી શકશો. આ પુસ્તક મારું નથી, આપણું છે. આપણો એક સહિયારો વિચારયજ્ઞ!

MorningMantra, BookLaunch, NavbharatSahityaMandir

RJ Dhvanit,  MorningMantra, BookLaunch, NavbharatSahityaMandir

આગામી રવિવાર તા. 27 Augustના રોજ આ સૌ મહાનુભાવોની પાવન ઉપસ્થિતિમાં 'Morning Mantra' પુસ્તકનું વિમોચન થશે.
આપ Facebook Live થકી આખા કાર્યક્રમને નિહાળી શકશો.
આ પુસ્તક મારું નથી, આપણું છે.
આપણો એક સહિયારો વિચારયજ્ઞ! #MorningMantra
#BookLaunch #NavbharatSahityaMandir

આગામી રવિવાર તા. 27 Augustના રોજ આ સૌ મહાનુભાવોની પાવન ઉપસ્થિતિમાં 'Morning Mantra' પુસ્તકનું વિમોચન થશે. આપ Facebook Live થકી આખા કાર્યક્રમને નિહાળી શકશો. આ પુસ્તક મારું નથી, આપણું છે. આપણો એક સહિયારો વિચારયજ્ઞ! #MorningMantra #BookLaunch #NavbharatSahityaMandir

Let's Connect

sm2p0