એક જ ગીતમાં 200 ગાયકો! લતા મંગેશકરે જેને ટ્વીટ કરી વખાણ્યો એ ભારતના તમામ મોટા ગાયકોનો વિડીયો આપણા અમદાવાદમાં બન્યો છે! 200 Singers in One Song! Jayatu Jayatu Bharatam! Meet the man who made it POSSIBLE! Manish Bardia from From Sonu Nigam to Kailash Kher, Asha Bhonsle to Chitraji, Pankaj Udhas to Papon - all Indian singers under one umbrella! લોકડાઉનમાં અક્ષયકુમારે જેને હોસ્ટ કર્યો હતો એ સંગીત-સેતુ કાર્યક્રમ તમે ટીવી પર જોયો જ હશે. એ પણ મનિષ બરડિયાએ બનાવ્યો હતો - અમદાવાદમાં!

AMDAVAD,, Gujarat., Stayhome, corona, lockdown

એક જ ગીતમાં 200 ગાયકો! લતા મંગેશકરે જેને ટ્વીટ કરી વખાણ્યો એ ભારતના તમામ મોટા ગાયકોનો વિડીયો આપણા અમદાવાદમાં બન્યો છે! 200 Singers in One Song! Jayatu Jayatu Bharatam!
Meet the man who made it POSSIBLE!
Manish Bardia from #AMDAVAD, #Gujarat.
From Sonu Nigam to Kailash Kher, Asha Bhonsle to Chitraji, Pankaj Udhas to Papon - all Indian singers under one umbrella!
લોકડાઉનમાં અક્ષયકુમારે જેને હોસ્ટ કર્યો હતો એ સંગીત-સેતુ કાર્યક્રમ તમે ટીવી પર જોયો જ હશે. એ પણ મનિષ બરડિયાએ બનાવ્યો હતો - અમદાવાદમાં! #Stayhome #corona #lockdown

એક જ ગીતમાં 200 ગાયકો! લતા મંગેશકરે જેને ટ્વીટ કરી વખાણ્યો એ ભારતના તમામ મોટા ગાયકોનો વિડીયો આપણા અમદાવાદમાં બન્યો છે! 200 Singers in One Song! Jayatu Jayatu Bharatam! Meet the man who made it POSSIBLE! Manish Bardia from #AMDAVAD, #Gujarat. From Sonu Nigam to Kailash Kher, Asha Bhonsle to Chitraji, Pankaj Udhas to Papon - all Indian singers under one umbrella! લોકડાઉનમાં અક્ષયકુમારે જેને હોસ્ટ કર્યો હતો એ સંગીત-સેતુ કાર્યક્રમ તમે ટીવી પર જોયો જ હશે. એ પણ મનિષ બરડિયાએ બનાવ્યો હતો - અમદાવાદમાં! #Stayhome #corona #lockdown

Let's Connect

sm2p0