સત્યા 2 જોઈ! દુઃખ હોય તો સુખ ની મહત્તા સમજાય....એમ, 'રામુ' હોય તો 'રાજુ' ની મહત્તા સમજાય! (સંદર્ભ - રામગોપાલ વર્મા તથા રાજકુમાર હિરાની)

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0