મને યાદ છે, 12માં ની પરીક્ષા પછી તરત મારા પપ્પાએ મને આશ્વાસન આપેલું; "જો તું આ પરીક્ષા માં પાસ થઈશ તો તને Kinetic અપાવીશ અને જો નાપાસ થઈશ તો તને રીક્ષા અપાવીશ..."

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0