113 વર્ષના વૃદ્ધાએ કોરોનાને હરાવ્યો! નાણામંત્રીની રાહત અંગેની જાહેરાતોથી કોને-કોને થશે ફાયદો? Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar* for 14th May here: https://t.co/WdP8hT8Oss *An audio summary of the news printed in today’s newspapers.

stayhome, staysafe, rjdhvanit, gujarat

Let's Connect

sm2p0