:: સારું છે 104 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા, જો 108 કર્યા હોત તો અમુક ફેસબુકિયા દેડકાઓ ISROને પણ સાંપ્રદાયિક ડિક્લેર કરી નાખત ::

ISRO, India

Let's Connect

sm2p0