વાહ રે માનવ તારી આ કેવી સાદગી, કરે તું લાખો કિલોમીટરમાં પ્રદુષણ, ને પછી શોધે ગાર્ડનના 100 meters trackમાં તાજગી! (from my today's article in Navgujarat Samay)

WorldHealthDay

RJ Dhvanit,  WorldHealthDay

વાહ રે માનવ તારી આ કેવી સાદગી,
કરે તું લાખો કિલોમીટરમાં પ્રદુષણ,
ને પછી શોધે ગાર્ડનના 100 meters trackમાં તાજગી!

#WorldHealthDay

(from my today's article in Navgujarat Samay)

વાહ રે માનવ તારી આ કેવી સાદગી, કરે તું લાખો કિલોમીટરમાં પ્રદુષણ, ને પછી શોધે ગાર્ડનના 100 meters trackમાં તાજગી! #WorldHealthDay (from my today's article in Navgujarat Samay)

Let's Connect

sm2p0