પ્રહલાદનગર રોડ હવે ખરેખર 100 footનો લાગે છે.... Super Builtup અને Carpet Area જેવા કોઈજ confusions વગર.... Stay Beautiful Amdavad! @AhmedabadPolice @AhmedabadAMC @AhdTraffic

Amdavad, TrafficDrive, ahmedabad

Let's Connect

sm2p0