ભાવનગરથી 10 કિમી.દૂર આવેલા વરતેજ ગામના ચેતન સાકરિયા જે આ IPL2021માં રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમમાંથી રમશે. . . @sakariya.chetan @rajasthanroyals .

iplauction, rjdhvanit, chetansakariya, rajasthanroyals, hallabol, ipl2021, gujarat, ahmedabad, bhavnagar, rajkot, ranjicricket, futurestar, mirchigujarati

ભાવનગરથી 10 કિમી.દૂર આવેલા વરતેજ ગામના ચેતન સાકરિયા જે આ IPL2021માં રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમમાંથી રમશે.
.
.
@sakariya.chetan
@rajasthanroyals
.
#iplauction #rjdhvanit #chetansakariya #rajasthanroyals #hallabol #ipl2021 #gujarat #ahmedabad #bhavnagar #rajkot #ranjicricket #futurestar #mirchigujarati

ભાવનગરથી 10 કિમી.દૂર આવેલા વરતેજ ગામના ચેતન સાકરિયા જે આ IPL2021માં રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમમાંથી રમશે. . . @sakariya.chetan @rajasthanroyals . #iplauction #rjdhvanit #chetansakariya #rajasthanroyals #hallabol #ipl2021 #gujarat #ahmedabad #bhavnagar #rajkot #ranjicricket #futurestar #mirchigujarati

Let's Connect

sm2p0