ચાલુ વર્ષે ધોરણ 10નું માત્ર 54.42 ટકા પરિણામ, વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ 50.17 ટકા, જ્યારે વિદ્યાર્થિનીઓનું પરિણામ 61.53 ટકા.... કહું છું, હજી અપાવો લાલાને મોબાઈલ!!!

BoardResults

Let's Connect

sm2p0