1.) લો! Sachin ની કાલે છેલ્લી batting. કાલે તો આખા દેશ માં રોગચાળો ફાટી નીકળશે. લોકો Tendulkar ના નામ ની 'sick leave' મુકશે ને !! 2.) Sanjay Leela Bhansali (SLB) depressed! Huge loss for the first day business due to SRT.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0