એક થી ડાયન કોણે ના જોવી? 1. જે ગરોળી ને જોઇને જ ચીસો પાડતા હોય, ડરીને ભાગી જતા હોય. 2. જેમની ગર્લફ્રેન્ડ કે મમ્મી ના વાળ બહુ જ લોંગ એન્ડ બ્યુટીફૂલ હોય. 3. જેમને હોરર મુવીઝ ડાઈજેસ્ટ કરતા ના ફાવતું હોય. એક થી ડાયન માં બધું જ છે - સતત ડીમ લાઈટ, અંધારિયો ટોન, ચંદ્ર ગ્રહણ, એવિલ વુમન, ભૂતિયું ઘર, રહસ્યમયી બુક, ભેદી લીફ્ટ અને દર્શક ને 'ભાઉ' કરીને અચાનક ડરાવતા દ્રશ્યો બધું જ ભલે એકદમ ચીલાચાલુ લાગે છતાં અત્યંત અસરદાર છે. હા, ગરોળી અને લાંબા ચોટલા ની વાત નવી છે. Though many scenes are vaguely inspired from many Hollywood movies, it's a well written horror flick. It's not a scary movie but it does not let your eyes off the screen. The special effects have not been paid attention to. The unconvincing climax with the choti fight should have been given a tag line - "This climax was brought to you by garnier fructis...take care! " એક અગિયાર-બાર વર્ષનું ટેણિયું ડાયન સાથે કઇ રીતે બાથ ભીડી શકે એ સમજની બહાર છે. હા, જોકે ડરની સ્થિતિમાં માણસ બે પ્રકારે વર્તેઃ ફાઇટ ઓર ફ્લાઇટ. કાં તો એ લડે, કાં તો ભાગી છૂટે. પરંતુ નાના છોકરાં ભયની સ્થિતિમાં ફાઇટનો ઓપ્શન કઇ રીતે પસંદ કરી શકે? ભૂત પિશાચ નિકટ નહિ આવે મહાવીર જબ નામ સુનાવે વાળી લાઈન બોલતાં બોલતાં ડરતાં ડરતાં ય જો હોરર મુવીઝ જોવાના શોખીન હોવ તો એક થી ડાયન 100 ટકા ગમશે. 3 Mirchis out of 5 બાળકો ને ના બતાવતા પ્લીઝ. It's just not for kids.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

એક થી ડાયન કોણે ના જોવી? 1. જે ગરોળી ને જોઇને જ ચીસો પાડતા હોય, ડરીને ભાગી જતા હોય. 2. જેમની ગર્લફ્રેન્ડ કે મમ્મી ના વાળ બહુ જ લોંગ એન્ડ બ્યુટીફૂલ હોય. 3. જેમને હોરર મુવીઝ ડાઈજેસ્ટ કરતા ના ફાવતું હોય. એક થી ડાયન માં બધું જ છે - સતત ડીમ લાઈટ, અંધારિયો ટોન, ચંદ્ર ગ્રહણ, એવિલ વુમન, ભૂતિયું ઘર, રહસ્યમયી બુક, ભેદી લીફ્ટ અને દર્શક ને 'ભાઉ' કરીને અચાનક ડરાવતા દ્રશ્યો બધું જ ભલે એકદમ ચીલાચાલુ લાગે છતાં અત્યંત અસરદાર છે. હા, ગરોળી અને લાંબા ચોટલા ની વાત નવી છે. Though many scenes are vaguely inspired from many Hollywood movies, it's a well written horror flick. It's not a scary movie but it does not let your eyes off the screen. The special effects have not been paid attention to. The unconvincing climax with the choti fight should have been given a tag line - "This climax was brought to you by garnier fructis...take care! " એક અગિયાર-બાર વર્ષનું ટેણિયું ડાયન સાથે કઇ રીતે બાથ ભીડી શકે એ સમજની બહાર છે. હા, જોકે ડરની સ્થિતિમાં માણસ બે પ્રકારે વર્તેઃ ફાઇટ ઓર ફ્લાઇટ. કાં તો એ લડે, કાં તો ભાગી છૂટે. પરંતુ નાના છોકરાં ભયની સ્થિતિમાં ફાઇટનો ઓપ્શન કઇ રીતે પસંદ કરી શકે? ભૂત પિશાચ નિકટ નહિ આવે મહાવીર જબ નામ સુનાવે વાળી લાઈન બોલતાં બોલતાં ડરતાં ડરતાં ય જો હોરર મુવીઝ જોવાના શોખીન હોવ તો એક થી ડાયન 100 ટકા ગમશે. 3 Mirchis out of 5 બાળકો ને ના બતાવતા પ્લીઝ. It's just not for kids.

Let's Connect

sm2p0