અત્યારે ક્યાંય લિટરેચર ફેસ્ટિવલ કે સાહિત્યના સમારંભો થતા નથી અને સાહિત્ય - સંસ્કૃતિ વિશેની લાઈવ-વાતો સાંભળવાની ઈચ્છા થાય તો શું કરશું? ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને ગુજરાતી ગૌરવ પ્રતિષ્ઠાને એક અઠવાડિયાના મીની-લિટરેચર ફેસ્ટિવલ જેવો 'સૌરાષ્ટ્રનો સાહિત્ય સંવાદ' ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો છે. આખું અઠવાડિયું ફેસબુક ઉપર ગુજરાતના માંધાતા સાહિત્યકારો-કલાકારો-કવિઓ સાથે ગુફ્તગુ કરવાની થશે. આ શનિવાર સુધી રોજ રાતે સાડા નવ વાગે એક વિદ્વાન રસપ્રદ વિષય ઉપર મસ્ત મજાની વાતોની ગોઠડી માંડશે. આ સાતે મહાનુભાવમાંથી અમુક તો સોશ્યલ મીડિયામાં છે જ નહીં અને જે છે એ ખાસ એક્ટિવ નથી માટે આ સંવાદ એક લહાવો બનીને રહેશે. લાઈવ સેશન વિશેની વધુ માહિતી GUJARATI GAURAV PRATISTHAN ના ઇન્સ્ટાગ્રામ/ફેસબુક પેજ-ગ્રુપ-અકાઉન્ટ ઉપરથી મળી રહેશે. લાઈવ વિડીયો Aabhimanyu Modi કે Neeta Sojitra ની ફેસબુક ટાઇમલાઈન ઉપર આવે છે.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

અત્યારે ક્યાંય લિટરેચર ફેસ્ટિવલ કે સાહિત્યના સમારંભો થતા નથી અને સાહિત્ય - સંસ્કૃતિ વિશેની લાઈવ-વાતો સાંભળવાની ઈચ્છા થાય તો શું કરશું?

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને ગુજરાતી ગૌરવ પ્રતિષ્ઠાને એક અઠવાડિયાના મીની-લિટરેચર ફેસ્ટિવલ જેવો 'સૌરાષ્ટ્રનો સાહિત્ય સંવાદ' ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો છે. આખું અઠવાડિયું ફેસબુક ઉપર ગુજરાતના માંધાતા સાહિત્યકારો-કલાકારો-કવિઓ સાથે ગુફ્તગુ કરવાની થશે.

આ શનિવાર સુધી રોજ રાતે સાડા નવ વાગે એક વિદ્વાન રસપ્રદ વિષય ઉપર મસ્ત મજાની વાતોની ગોઠડી માંડશે. આ સાતે મહાનુભાવમાંથી અમુક તો સોશ્યલ મીડિયામાં છે જ નહીં અને જે છે એ ખાસ એક્ટિવ નથી માટે આ સંવાદ એક લહાવો બનીને રહેશે.

લાઈવ સેશન વિશેની વધુ માહિતી GUJARATI GAURAV PRATISTHAN ના ઇન્સ્ટાગ્રામ/ફેસબુક પેજ-ગ્રુપ-અકાઉન્ટ ઉપરથી મળી રહેશે.

લાઈવ વિડીયો Aabhimanyu Modi કે Neeta Sojitra ની ફેસબુક ટાઇમલાઈન ઉપર આવે છે.

અત્યારે ક્યાંય લિટરેચર ફેસ્ટિવલ કે સાહિત્યના સમારંભો થતા નથી અને સાહિત્ય - સંસ્કૃતિ વિશેની લાઈવ-વાતો સાંભળવાની ઈચ્છા થાય તો શું કરશું? ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને ગુજરાતી ગૌરવ પ્રતિષ્ઠાને એક અઠવાડિયાના મીની-લિટરેચર ફેસ્ટિવલ જેવો 'સૌરાષ્ટ્રનો સાહિત્ય સંવાદ' ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો છે. આખું અઠવાડિયું ફેસબુક ઉપર ગુજરાતના માંધાતા સાહિત્યકારો-કલાકારો-કવિઓ સાથે ગુફ્તગુ કરવાની થશે. આ શનિવાર સુધી રોજ રાતે સાડા નવ વાગે એક વિદ્વાન રસપ્રદ વિષય ઉપર મસ્ત મજાની વાતોની ગોઠડી માંડશે. આ સાતે મહાનુભાવમાંથી અમુક તો સોશ્યલ મીડિયામાં છે જ નહીં અને જે છે એ ખાસ એક્ટિવ નથી માટે આ સંવાદ એક લહાવો બનીને રહેશે. લાઈવ સેશન વિશેની વધુ માહિતી GUJARATI GAURAV PRATISTHAN ના ઇન્સ્ટાગ્રામ/ફેસબુક પેજ-ગ્રુપ-અકાઉન્ટ ઉપરથી મળી રહેશે. લાઈવ વિડીયો Aabhimanyu Modi કે Neeta Sojitra ની ફેસબુક ટાઇમલાઈન ઉપર આવે છે.

Let's Connect

sm2p0